Monday, June 27, 2011

Bengkel Jom Publish 29-30 Jun, dan 1 Julai 2011

Program kendalian PJI ini diamanahkan kepada RMI dan UPENA Johor untuk direalisasikan.  Ia akan dilaksanakan pada 29-30 Jun, dan 1 Julai 2011. Bengkel penghasilan jurnal artikel ini dijangka mengetengahkan dan memurnikan 57 buah artikel.  Artikel-artikel ilmiah daripada pelbagai disiplin ini bakal dibentangkan dalam mana-mana konferensi atau setelah dimurnikan dan dipertajamkan maka ia akan diterbitkan dalam mana-mana Jurnal UiTM atau antarabangsa.
Prof Dr. Kamaruzaman Jussuf dari USM bakal menjadi pemudahcara dan penyelia kepada para peserta. Program penulisan secara 'hands on' ini dijangkakan lebih berkesan kerana pada akhir bengkel para peserta akan cuba menyudahkan dan menghantar artikel kepada Prof. Dr Kamaruzaman untuk dinilai dan disemak. Sesudah dimurnikan dan dipercantikkan maka ia bolehlah dihantar ke mana-mana jurnal untuk diterbitkan. Pihak Prof. Dr. Kamaruzaman akan memperkenalkan beberapa jurnal untuk dipertimbangkan oleh para penulis.
Syabas Pn Hazlina Hassan dan Ainol Hasanal selaku Ketua Projek bersama.
Didoakan agar program ini berjalan lancar dan dapat menuai hasil seperti yang diidamkan. Amin!!!

No comments: