Monday, June 6, 2011

Membakar nafas amarah!

kumembakar Kuala Lumpur
abunya kubuang jauh
ke sungai kehidupan
berseliratan dan bersiuran
menuju muara katarsis
bergerimis di hamparan sejadah
mengirai debu-debu dosa
mengengsot ke pintu usia

Ilham Ainol
PPJ Johor
6 Jun 2011

No comments: